Táto webová stránka používa cookies z dôvodu funkčnosti, pohodlia a štatistiky. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na „zmeniť nastavenie“. Ak súhlasíte s týmto použitím cookies, kliknite prosím na „áno, súhlasím“.

Táto webová stránka používa cookies z dôvodu funkčnosti, pohodlia a štatistiky. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na „zmeniť nastavenie“. Ak súhlasíte s týmto použitím cookies, kliknite prosím na „áno, súhlasím“. Naše zásady ochrany osobných údajov

Dobrý začiatok roku: Bosch vylepšuje tržby vo všetkých obchodných oblastiach a regiónoch. Nové poňatie mobility, nové vnímanie technológie

Úspechy obchodného roku

 
 
 

04.05.2017 | Slovensko | Korporátne správy

Stuttgart a Renningen, Nemecko – Skupina firiem Bosch Group zahájila nový obchodný rok úspešne. Tržby dodávateľa technológií a služieb stúpili v prvom štvrťroku o takmer 12 percent a 11 percent po očistení o vplyv výmenných kurzov. V prvých troch mesiacoch 2017 všetky oblasti a regióny vzrástli, niektoré z nich výrazne. Vzhľadom na vyhliadku útlmu ekonomiky a geopolitickú neistotu očakáva svetový dodávateľ technológií a služieb v roku 2017 nárast svojich tržieb o 3 až 5 percent. A i napriek výrazným investíciám do zabezpečenia budúcnosti nastavila spoločnosť Bosch výsledky rastovo. „Dnešný obchodný úspech nám poskytuje voľnosť formovať svet zajtrajška,“ povedal Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva Bosch na výročnej tlačovej konferencii vo výskumnom kampuse Bosch v Renningene. „Posunúť naše súčasné podnikanie vpred, otvoriť nové oblasti podnikania, obsadiť technologicky vedúcu pozíciu – to je naša stratégia transformačného procesu.“ Hlavnými bodmi tejto transformácie sú zmeny v oblasti mobility a konektivity internetu vecí (IoT). „Ako líder v oblasti inovácií formujeme a riadime transformáciu,“ dodal Denner.

Bosch Slovenská republika tvoria štyri právnické osoby a zamestnávajú 1 050 pracovníkov. Spoločnosť pôsobí v štyroch lokalitách, z nich dve sú výrobné závody. Konsolidovaný obrat v roku 2013 dosiahol 300 miliónov eur.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 390 000 zamestnancov (stav k 31.12.2016). Tržby firmy za rok 2016 dosiahli hodnotu 73,1 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 450 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 59 000 ľudí v 120 lokalitách po celom svete.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861-1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 % majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na

press.bosch.sk

press.bosch.cz

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse