Táto webová stránka používa cookies z dôvodu funkčnosti, pohodlia a štatistiky. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na „zmeniť nastavenie“. Ak súhlasíte s týmto použitím cookies, kliknite prosím na „áno, súhlasím“.

Táto webová stránka používa cookies z dôvodu funkčnosti, pohodlia a štatistiky. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na „zmeniť nastavenie“. Ak súhlasíte s týmto použitím cookies, kliknite prosím na „áno, súhlasím“. Naše zásady ochrany osobných údajov

 

Fakty & čísla

Fakty & čísla

Výročná správa 2016

Profil spoločnosti a Výročná správa za rok 2016.

Ako popredný celosvetový dodávateľ v oblasti technológií a služieb, využívame globálne možnosti na dosiahnutie intenzívneho a zmysluplného vývoja. Našim najväčším cieľom je zlepšovať kvalitu života poskytovaním inovatívnych a prospešných riešení. Zameriavame sa na naše kľúčové znalosti v oblasti automobilových a priemyselných technológií, rovnako ako na výrobky a služby na odborné aj súkromé využitie.

 

 

2012* 2013 2014 2015 2016
Obrat

44 703

46 068

48 951

70 607

73 129

Percentuálny podiel mimo Nemecka

77

77

78

80

80

Počet zamestnancov (k 31.12. daného roka)

272 830

281 381

290 183

374 778

389 281

z toho v Nemecku

108 460

107 285

105 429

131 994

133 974

z toho mimo Nemecka

164 370

174 096

184 754

242 784

255 307

Kapitálové investície

2 714

2 539

2 585

4 058

4 252

Náklady na výskum a vývoj1

4 442

4 543

4 959

6 378

6 954

Zisk po zdanení

2 304

1 251

2 637

3 537

2 374

Hodnoty v miliónoch eur

*Hodnoty po úprave podľa zmenených metód účtovníctva a oceňovania

1Vrátane vývoja priamo účtovanému zákazníkom