Táto webová stránka používa cookies z dôvodu funkčnosti, pohodlia a štatistiky. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na „zmeniť nastavenie“. Ak súhlasíte s týmto použitím cookies, kliknite prosím na „áno, súhlasím“.

Táto webová stránka používa cookies z dôvodu funkčnosti, pohodlia a štatistiky. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na „zmeniť nastavenie“. Ak súhlasíte s týmto použitím cookies, kliknite prosím na „áno, súhlasím“. Naše zásady ochrany osobných údajov

 

Compliance

Compliance

Compliance - kontakt


Robert Bosch odbytová s.r.o.
Compliance Officer
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4
Česká republika

Dodržiavať zákonné požiadavky

Ako súčasť našich hodnôt „spoľahlivosť, dôveryhodnosť a legálnosť“ sme sa v spoločnosti Bosch Bosch zaviazali k bezpodmienečnému dodržiavaniu právneho poriadku. Na zdôraznenie tohto princípu sme zhrnuli základné body všetkých hlavných právnych a interných predpisov spoločnosti do „Zásad zákonného jednania“ („Code of Business Conduct“). Zásady vysvetľujú, prečo je pre nás tento princíp dôležitý, a našim zamestnancom sú sprievodcom pre každodenné činnosti. Očakávame, že budú bezpodmienečne dodržiavať všetky príslušné právne a vnútorné predpisy vrátane „Základných princípov spoločenskej zodpovednosti v Bosch“ („Basic Principles of Social Responsibility“), ktoré boli schválené v roku 2004. Význam princípu legálnosti sme tiež podopreli našim členstvom v Transparency International od roku 1995.

Bližšia inšpekcia

Na doplnenie Zásad zákonného jednania Bosch v súčasnosti rozširuje organizáciu compliance zriadením firemnej compliance komisie a menovaním compliance officerov v jednotlivých regiónoch. Tieto kroky slúžia na posilnenie našej súčasnej činnosti v prevencii a kontrole vrátane princípu dvojitej kontroly, striedaniu pracovných pozícií v citlivých oblastiach, dôsledné oddelenie operatívnych a monitorovacích systémov a pravidelných auditov. Okrem toho svojich zamestnancov po celom svete stále informujeme a predstavujeme povinné informácie a odborné semináre. Nový systém compliance je doplnený telefónnymi linkami a e-mailovými adresami na nahlásenie prípadu proti compliance a taktiež je doplnený auditmi, ktoré boli dosiaľ uskutočňované v pobočkách a u dodávateľov.