Táto webová stránka používa cookies z dôvodu funkčnosti, pohodlia a štatistiky. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na „zmeniť nastavenie“. Ak súhlasíte s týmto použitím cookies, kliknite prosím na „áno, súhlasím“.

Táto webová stránka používa cookies z dôvodu funkčnosti, pohodlia a štatistiky. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na „zmeniť nastavenie“. Ak súhlasíte s týmto použitím cookies, kliknite prosím na „áno, súhlasím“. Naše zásady ochrany osobných údajov

 

Hodnoty

Hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznajte našu misiu

Naše hodnoty – na čom staviame

Spoločnosť Bosch vždy viedli hodnoty. Pôvod viacerých siaha až k nášmu zakladateľovi Robertovi Boschovi, iné sa v priebehu desaťročí spresňovali či pribúdali ako nové. Odráža sa v nich náš štýl podnikania a predovšetkým naša profesijná etika uplatňovaná vo vzťahu k našim obchodným partnerom, investorom, spolupracovníkom a verejnosti.

 
Jeden

Zameranie na budúcnosť a výsledky

Sústredíme sa na výsledky. To nám umožňuje zaistiť našu budúcnosť a súčasne vytvára solídny základ pre spoločensky prospešné projekty našej firmy a Nadácie Roberta Boscha.

Dva

Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Konáme zodpovedne v záujme našej firmy, zohľadňujeme pritom ale aj spoločenský a ekologický dosah našich činností.

 
 
Tri

Iniciatíva a dôslednosť

Konáme iniciatívne, preberáme podnikateľskú zodpovednosť a sme dôslední v sledovaní našich cieľov.

Štyri

Otvorenosť a dôvera

Dôležité témy našej spoločnosti komunikujeme včas a otvorene. To predstavuje ten najlepší základ pre vzťah postavený na dôvere.

 
 
Päť

Férovosť

V kontakte medzi sebou navzájom i s obchodnými partnermi považujeme obojstrannú férovosť za podmienku nášho úspechu.

Šesť

Spoľahlivosť, dôveryhodnosť, zákonnosť

Sľubujeme iba to, čo môžeme splniť. Dohody považujeme za záväzné. Rešpektujeme a dodržiavame zákony.

 
 
Sedem

Rozmanitosť

Vážime si rozmanitosť a podporujeme ju, pretože nás obohacuje a je zdrojom našich úspechov.