Prečo Bosch

Premeňte slová na činy

Kdekoľvek ste, náš tímový duch je s vami.

Premeňte slová na činy

Predstavte si, že bežíte maratón, dôjde vám dych a zrazu na okrajoch cesty vidíte ľudí, ktorí vás povzbudzujú. Chvíľu, keď sa úplne nabijete energiou a pocítite, že by ste dokázali bežať bez prestávky.

U nás v spoločnosti Bosch dennodenne žijeme veľmi silným tímovým duchom. Našou príznačnou podnikovou kultúrou je spoločná väzba spájajúca našich pracovníkov na celom svete, ktorá pomáha rozvoju vzájomnej podpory. Počas našej každodennej práce sa navzájom povzbudzujeme, aby sme ešte viac posilňovali naše puto, čo nám pomáha spoločne vyvíjať inovatívne riešenia.

Vďaka nášmu tímovému duchu nesieme ďalej odkaz zakladateľa našej spoločnosti. Keď pred 130 rokmi Robert Bosch založil svoju spoločnosť, založil kultúru založenú na hodnotách, akými sú napríklad vzájomná úcta, poctivosť, otvorenosť, dôvera, zodpovednosť, budúcnosť a orientácia na výsledky. Sme hrdí nato, že sme súčasťou tejto kultúry. Kultúry, ktorú neustále pociťujete v každom zákutí našej spoločnosti.

Premeňte slová na činy

80%

pracovníkov je hrdých, že sú súčasťou spoločnosti Bosch.

Naše hodnoty — na čom staviame

V našich hodnotách sa odráža spôsob, akým podnikáme: Naša profesionálna etika v jednaní s našimi obchodnými partnermi, investormi, zamestnancami a spoločnosťou.

Zameranie na budúcnosť a výsledky

Sústredíme sa na výsledky. To nám umožnuje zaistiť našu budúcnost a súčasne
vytvára solídny základ pre spoločensky prospešné projekty našej firmy a Nadácie
Roberta Boscha.

Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Konáme hospodárne a zodpovedne v záujme celej spoločnosti a životného prostredia.

Iniciatíva a dôslednosť

Konáme iniciatívne, preberáme podnikateľskú zodpovednosť a sme dôslední v sledovaní našich cieľov.

Otvorenosť a dôvera

Dôležité témy našej spoločnosti komunikujeme včas a otvorene. To predstavuje ten najlepší základ pre vzťah založený na dôvere.

Férovosť

V kontakte medzi sebou navzájom i s obchodnými partnermi považujeme obojstrannú férovosť za podmienku nášho úspechu.

Spoľahlivosť, dôveryhodnosť, zákonnosť

Sľubujeme iba to, čo dokážeme splniť. Dohody prijímame ako záväzné a vo všetkých našich obchodných transakciách rešpektujeme a dodržujeme zákon.

Rozmanitosť

Vážime si rozmanitosť a posporujeme ju, pretože nás obohacuje a je zdrojom našich úspechov.

Logo "We are Bosch" pri testovacom okruhu Bosch v čínskom Yakeshi.

We are Bosch

Naša misia vysvetľuje, čo nás poháňa, čo máme spoločné a za čím stojíme. Chceme vo svete zanechať trvalú stopu — stopu, ktorú dosiahol jedinečný, výnimočný tím.

Zdieľať toto na: