Prečo Bosch

Objavte nové smery

Vaša cesta sa môže zmeniť — budeme stáť pri vás.

Objavte nové smery

Už ste niekedy podnikli cestu, ktorá vám otvorila úplne nové obzory? Ktorá vás absolútne inšpirovala a kde ste zistili, že zmena prostredia vám môže otvoriť myseľ, vďaka čomu môžete prichádzať s novými nápadmi?

Prečo nezískať úplne nové perspektívy a náhľady? Napríklad zmenou z kontrolingu na výskum alebo ľudské zdroje. Alebo zmenou pozície, pri ktorej zmeníte riešenie projektov na dráhu kariéry v manažmente. Alebo čo takto zahraničný pobyt v jednej z našich 440 pobočiek a regionálnych spoločností, ktoré zastupujú Bosch v pribižne 60 krajinách na celom svete? Potenciál pre váš rozvoj je bezhraničný. Kedykoľvek pocítite, že by ste si chceli prehĺbiť alebo rozšíriť svoje skúsenosti alebo objaviť nové pracovné oblasti, funkcie alebo lokality, jednoducho nám o tom povedzte a poďme s tým niečo urobiť.

Vďaka možnosti meniť pozície alebo pracovné oblasti aktívne podporujeme princíp celoživotného vzdelávania. Počas pravidelných hodnotiacich schôdzí spoločne načrtneme plán ďalších krokov vo vašej kariére a nastavíme výkonnostné míľniky a osobné ako aj odborné ciele. Celoživotné vzdelávanie však znamená, že môžete ďalej rozvíjať aj svoje osobné záujmy. Preto poskytujeme rôzne ponuky, akými sú napríklad jazykové alebo osobnostné školenia, športové alebo zdravotné kurzy a mnoho iných.

Objavte nové smery

200 miliónov EUR

je suma, ktorú Bosch každý rok investuje do ďalších školení a talentov svojich zamestnancov.

Osobný rast

Svet sa nikdy nezastavuje. Pripravíme vás na výzvy zajtrajška a dáme vám slobodu pri rozširovaní vášho talentu a vašich silných osobnostných stránok.

Vytvorte svoju kariéru

Keďže si prajete nastaviť si vlastné individuálne kariérne ciele, poskytneme vám celý sortiment nástrojov pre vaše riadene a podporu. V pravidelných intervaloch s vami pohovoríme o vašom pokroku a plánoch do budúcnosti — napríklad počas Dialógu o hodnotení cieľov a výkonu, Dialógu o kariére a rozvoji alebo Posúdení talentu a pracovníka.

Urobte na nás dojem svojou kompetenciou, osobnosťou a odhodlaním a budete schopný/schopná vydať sa na kariérnu dráhu odborníka alebo prevziať zodpovednosti pri linke alebo projekte. Je to práve vaša odbornosť, odhodlanie a skúsenosti, vďaka ktorým je naša technológia „Stvorená pre život“ a vzbudzuje nadšenie našich zákazníkov.

Vytvorte si vlastný kariérny plán. Využite mnohé príležitosti, ktoré Bosch dokáže ponúknuť.

Naplánujte si kariéru u nás

Dialóg o hodnotení cieľov a výkonu

Dialóg o hodnotení cieľov a výkonu

Dialóg o hodnotení cieľov a výkonu

Raz ročne zhodnotíte svoje úlohy a projekty so svojím manažérom, prediskutujete dosiahnuté ciele a určíte kurz v nasledujúcom roku. Dostanete spätnú väzbu o vašom výkone a vašich silných stránkach.

V rámci dohody o cieľoch sa porozprávate o vašich ďalších cieľoch a identifikujete činnosti, ktoré vám ich pomôžu dosiahnuť. Ak dôjde k zmene cieľov pred koncom roka, samozrejme sa o nich môžete porozprávať aj počas roka.

Dialóg o hodnotení cieľov a výkonu
Dialóg o kariére a rozvoji

Dialóg o kariére a rozvoji

Dialóg o kariére a rozvoji

Počas Dialógu o kariére a rozvoji popíšete svoje ciele na nasledujúce tri roky a podiskutujete s ostatnými účastníkmi, ako sa budú dať dosiahnuť. Diskusia smeruje k zosúladeniu vašich vlastných cieľov a sebahodnotenia s cieľmi stanovenými vaším manažérom a HR Business Partnerom. Pri spoločnom uvažovaní o cieľoch, silných stránkach a príležitostiach kariérneho rozvoja sa identifikujú špecifické príležitosti a vhodné činnosti.

Dialóg o kariére a rozvoji
Manažment kompetencií

Manažment kompetencií

Manažment kompetencií

Manažment kompetencií je náš systematicky riadený proces identifikácie a rozvoja odborných a metodologických kompetencií a zabezpečenie, že požadované kompetencie budú k dispozícii v správnom čase na správnom mieste. Váš manežér určí, ktoré kompetencie je nutné rozvíjať v rámci vašej organizačnej jednotky.

Manažment kompetencií
Posúdenie talentu a pracovníka

Posúdenie talentu a pracovníka

Posúdenie talentu a pracovníka

Posúdenie talentu a pracovníka sa koná raz za rok za prítomnosti vášho manažéra a HR Business Partnera. Pri tomto posúdení sa hodnotí potenciál vášho osobnostného a odborného rozvoja, ciele a činnosti. Týmto spôsobom zabezpečíme to, aby sme čo možno najlepšie plnili potreby našich odborných pracovníkov a manažérov a poskytli príležitosti pre ďalší profesný rozvoj pracovníkov Bosch.

Posúdenie talentu a pracovníka

Zdieľať toto na: