Prečo Bosch

Buďte sami sebou

Sme výnimoční vďaka vašej rozmanitosti. Obohaťte nás vašou jedinečnou osobnosťou.

Buďte sami sebou

Poznáte ten moment, kedy preberáte nejakú tému s osobou, ktorá má úplne iný názor než vy? Keď táto osoba náhle vnesie do tejto témy nový náhľad, nad ktorým ste nikdy nepremýšľali?

Aby sme dosiahli náš cieľ, zlepšiť každému život, hľadáme pracovníkov s rozmanitými vlastnosťami, pochádzajúcich z rozličných kultúr a majúcich rôzne odborné skúsenosti, ktorí vnesú do práce vlastné spôsoby myslenia.

Vytvorí sa tak maximálne inšpiratívna a produktívna atmosféra, ktorá je len jedným z dôvodov, prečo pokladáme rozmanitosť za silné aktívum našej spoločnosti. Tým, že nás obohatíte o svoju individualitu, pridáte do našej rozmanitej kultúry dôležitú súčasť a podporíte nás v rozvíjaní nových myšlienok a technológií.

O svoje poznatky a osobné skúsenosti sa delíme v celosvetovej sieti našich lokalít, aby z rôznych perspektív mohol profitovať každý. Aby sme si boli istí, že v našej spoločnosti zachováme túto veľkú rozmanitosť, je hlboko zakotvená v našej podnikovej stratégii a našich hlavných hodnotách.

Buďte sami sebou
Viac než

150 národností

žien a mužov rôzneho veku ovládajúcich rôzne zručnosti - to sú pracovníci Bosch.

Rozmanitosť je našou výhodou

Rozmanitosť je našou výhodou

Rozmanitosť je hlavným pilierom obchodného úspechu spoločnosti Bosch, pretože práve ona vytvára podmienky pre inováciu.

Zdieľať toto na: