Prečo Bosch

Urobte dobrú vec

Máme radi naše podnikanie a naše životné prostredie. Uchovajme ich pre budúce generácie.

Urobte dobrú vec

Už ste niekedy mali pocit, že by ste chceli podporiť nejakú sociálnu angažovanosť, avšak nenašli ste si na to čas kvôli svojej práci?

S nami sa môžete zamerať na dlhodobý obchodný cieľ a zároveň podporovať sociálne projekty. Štruktúra našich akcionárov vytvára základy našej ekonomickej sily a nezávislosti. Nezisková Nadácia Roberta Boscha je vlastníkom 92 percent akcií spoločnosti, sedem percent je v rukách potomkov Roberta Boscha a spoločnosť drží zvyšné jedno percento akcií. Vďaka tejto štruktúre nemôže byť ohrozená nezávislosť našej spoločnosti. Umožňuje nám tiež sústrediť sa na dlhodobé ciele, čo je stratégia, ktorá zaisťuje náš úspech už viac než 130 rokov.

Vďaka Nadácii Roberta Boscha sa časť našich ziskov venuje na prípady podporujúce sociálny blahobyt. Podporujeme sociálne projekty a organizácie. Zároveň sa tvárou v tvár pasujeme s ekologickými výzvami súčasnosti. Ústrednými súčasťami našej každodennej práce je zlepšenie ochrany klímy a zachovanie prírodných zdrojov.

Okrem spoločenskej angažovanosti pracujeme aj na vlastnej budúcnosti a neustálne sa zlepšujeme a vylepšujeme aj naše produkty a technológie. Dbáme nato, aby boli naše procesy svižné, udržujeme blízky vzťah s našimi klientmi a distribútormi a pri všetkých našich aktivitách si kladieme za cieľ ochranu životného prostredia - počnúc vývojom až po výrobu a dodávku.

Urobte dobrú vec

Oblasti činnosti

Vo svojej výprave za snahou o rovnováhu medzi ekonomickými, ekologickými a sociálnymi záujmami sa Bosch orientuje na štyri oblasti činností zameraných na udržateľnosť.

Systém ohrevu pomocou solárnej energie

Živnotné prostredie

Živnotné prostredie

Sledujúc každoročné ciele a systematický manažment ochrany životného prostredia v našich lokalitách na celom svete znižujeme spotrebu prírodných zdrojov a produkujeme menej odpadu. Pokiaľ ide o audity a „Code of Business Conduct spoločnosti Bosch“, týkajú sa aj našich dodávateľov.

Systém ohrevu pomocou solárnej energie
Muž v továrni pozerajúci sa na tablet

Produkty

Produkty

Neustále pracujeme na vylepšovaní materiálov a energetickej účinnosti našich produktov a nepretržite investujeme do výskumu a vývoja udržateľných produktov.

Muž v továrni pozerajúci sa na tablet
Pracovné prostredie v Renningene v Nemecku

Pracovníci

Pracovníci

Podporujeme podnikovú kultúru založenú na úcte k pracovníkom. Umožňuje im to naplno využívať svoj potenciál bez ohľadu na ich pôvod, vek alebo pohlavie. Naša iniciatíva pre rozmanitosť je dôležitým pilierom našej politiky týkajúcej sa ľudských zdrojov. Za veľmi dôležitú tiež považujeme bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia.

Pracovné prostredie v Renningene v Nemecku
Tri osoby stojace pri stole

Spoločnosť

Spoločnosť

Súčasťou našej stratégie udržateľnosti je aj náš záväzok voči spoločnosti. Tu sa naše aktivity orientujú najmä na vzdelávanie v regiónoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti našich lokalít: Počnúc podporou nádejných vedcov až po dlhodobú podporu vzdelávacích projektov v znevýhodnených regiónoch alebo obytných zónach.

Tri osoby stojace pri stole

Zdieľať toto na: