Preskočiť na hlavný obsah
Bosch Slovensko

Pracovné oblasti

Objavte širokú škálu pracovných príležitostí - nájdite si svoje miesto v niektorej z našich mnohých odborných oblastí, obchodných divízií a lokalít po celom svete.

Nájdite si prácu v mnohých pracovných oblastiach

Každý si nájde to svoje

Chceme byť jednou z popredných spoločností v oblasti IoT. Pozrite sa, na akých priekopníckych inováciách pracujeme.

Výskum

Výskum

Úspechy divízie výskumu a vývoja dokazujú, že vaše nápady môžu mať priamy dopad na finálne produkty. Pomôžte nám prichádzať s inovatívnymi riešeniami, ktoré sú zároveň efektívnejšie, kvalitnejšie a spoľahlivejšie. Jedným z miest, kde sa takéto nápady rodia, je naše vlastné výskumné stredisko v Renningene.

Inžinierstvo

Vývoj

Požiadavky na elektrické a elektronické systémy vo vybavení moderných motorových vozidiel neustále rastú. S tým, ako rastie aj počet systémov v palubnej sieti, zvyšuje sa aj úroveň výmeny dát prostredníctvom konektivity vozidla, ktorá musí byť spoľahlivo riadená.

V divízii vývoja spoločnosti Bosch budete vymýšľať nové riešenia pre mobilitu a prispievať k efektívnej prevádzke hnacích jednotiek a pohodliu dnešných vozidiel.

Umelá inteligencia vecí (AIoT)

Umelá inteligencia vecí (AIoT)

Keď sa umelá inteligencia (AI) stretne s prepojenými produktmi (IoT), výsledkom je nespočetné množstvo nových možností — doma, v práci a na cestách. To je dôvod, prečo sme sa zamerali na túto kľúčovú technológiu. V spoločnosti Bosch sa takmer každá druhá pozícia zaoberá softvérom a spôsobom, akým by sme ho mohli zlepšovať a ďalej rozvíjať.

Môžete sa k nám pridať a posúvať umelú inteligenciu vecí vpred, zlepšovať životy ľudí a zavádzať úplne nové technológie.

Výroba

Výroba

Vďaka našim riešeniam Industry 4.0 pre prepojenú výrobu optimalizujeme výrobné a logistické procesy. Vyvíjame také riešenia, ktoré umožňujú strojom spolu komunikovať, vyrábať rýchlejšie, ale zároveň bezpečnejšie. Zhromažďovaním, vizualizáciou a analýzou prevádzky strojov, procesov a dát nám aj vy môžete pomôcť predstaviť výrobným firmám úplne nový svet plný príležitostí.

Funkčné oblasti pre technické odbory, software a IT

Od aplikovaného inžinierstva a výroby až po hardware, IT a software. Pripojte sa k nám na ceste za technológiami, ktoré majú zmysel – technológiami, ktoré sú „Stvorené pre život“

V oblasti aplikovaného vývoja sa budete zaoberať hardwarom aj softwarom do spaľovacích motorov – napríklad pri nastavovaní motora tak, aby spĺňal všetky výkonové a emisné normy. Vašou úlohou bude optimalizácia elektronických systémov pre ovládanie motora, nastavovanie parametrov pre riadiace jednotky, testovanie prototypov či zostavovanie skúšobných zariadení pre testovanie motorov. Budete úzko spolupracovať s oddeleniami, ktoré vyvíjajú software a komponenty, s ďalšími fabrikami a skúšobňou. Navyše, budete v kontakte aj s našimi obchodnými oddeleniami a zákazníkmi.

Vo výrobe budete plánovať a optimalizovať produkciu – so zameraním na kvalitu, náklady a požiadavky zákazníkov. Pracovať budete v niekoľkých vývojových tímoch, ale aj s ďalšími oddeleniami, napríklad oddelením nákupu či kvality. Ako plánovač výroby budete navrhovať výrobné procesy tak, aby boli v súlade s požiadavkami kvality a zároveň budete, v spolupráci s oddelením logistiky, pracovať na nastavení jednotlivých krokov v logistickom aj výrobnom procese. Budete obstarávať nové stroje a zariadenia a zabezpečovať, aby boli pripravené na prevádzku. Jednou z vašich úloh bude aj analýza a optimalizácia zaužívaných výrobných technológií a procesov.

Pri vývoji hardwaru budete určovať funkciu, prevedenie a parametre elektronických komponentov. Budete vyvíjať prototypy, moduly a platformy a robiť rôzne simulácie. Okrem konštruovania ovládacích jednotiek, analógových a digitálnych obvodov, budete vytvárať riešenia podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Komponenty budete nielen vyvíjať, ale aj testovať. Vaša práca bude zahŕňať úzku spoluprácu s mnohými ďalšími oddeleniami, od aplikovaného inžinierstva a výroby cez výskum a vývoj až po predaj.

V IT budete pracovať na rozhraní medzi elektroinžinierstvom, počítačmi a ekonomikou. Budete vyvíjať informačné systémy a systémy na spracovanie dát, budete pracovať so softwarom a hardwarom. Vaša zodpovednosť bude zahŕňať návrh riešení v oblasti IT prispôsobených individuálnym potrebám zákazníkov, a tiež budovanie stratégie koordinácie systémov IT v rôznych divíziách. Budete úzko spolupracovať s oddeleniami kontrolingu, financií, ochrany údajov, oddelením zabezpečenia informácií či s oddelením vnútorného auditu. Rovnako budete v kontakte s obchodnými oddeleniami – nielen pre nich budete riešiť požiadavky na nové funkcie a rozhrania pre spracovanie dát a informácií.

Budete vyvíjať a upravovať softvér pre rôzne funkcie našich výrobkov. Pri práci v oblastiach ako sú IT, aplikované inžinierstvo, vývoj hardwaru a predaj technického vybavenia, budete vytvárať riešenia šité na mieru pre konkrétneho užívateľa. K vašej pracovnej náplni bude patriť simulovanie a modelovanie architektúry softwaru a tiež spolupráca pri jeho vývoji a návrhu. Okrem implementácie a integrácie softwaru do elektronických systémov budete validovať a verifikovať software a vykonávať kontrolu kvality.

Funkčné oblasti pre obchod a podporu predaja

Od účtovníctva cez logistiku až po marketing – ak chcete pracovať v oblasti obchodu, otvára sa vám mnoho dverí.

V oblasti účtovníctva bude vašou úlohou zabezpečiť, aby manažment spoločnosti disponoval všetkými informáciami potrebnými pre prijímanie dôležitých obchodných rozhodnutí a aby boli finančné výkazy v súlade s príslušnými účtovnými predpismi a pravidlami.

V oblasti manažérskeho účtovníctva sa budete podieľať na vypracovaní mesačných výkazov, vrátane výkazu ziskov a strát a súvah pri zostavovaní ročného rozpočtu pre dvojročné obdobie. Budete aktualizovať štvrťročné výkazy a rozpočty tak, aby odzrkadľovali všetky zmeny v obchodnej výkonnosti. Rovnako budete vypracovávať mesačné prehľady a prezentovať ich manažérskym tímom. Tieto prehľady by mali vysvetľovať odchýlky od rozpočtu či očakávaných výsledkov, identifikovať riziká a príležitosti pre každú divíziu, výrobný závod alebo oddelenie a tiež zabezpečiť, aby boli v prípade potreby prijaté nápravné opatrenia. Týmto spôsobom maximalizujeme príležitosti a zmierňujeme riziká.

Finanční účtovníci predkladajú všetky povinné výkazy a riadia procesu auditu na konci roka. Ďalšie povinnosti zahŕňajú vedenie hlavnej účtovnej knihy, správu účtu veriteľov, súvahy a poskytovanie podpory interným zákazníkom v takých oblastiach, ako sú interné kontroly a správa dlhodobých aktív.

V oblasti riadenia pohľadávok budú vaše povinnosti zahŕňať zabezpečenie toho, aby zákazníci platili podľa dohodnutých platobných podmienok; pravidelne sa vykonávajú kontroly pohľadávok, aby sa zabezpečilo, že nastavené úverové limity sú relevantné a nepotrebujú úpravy kvôli nedávnym zmenám. V prípade oneskorených platieb vy a váš tím vykonáte rýchle následné kroky, ktoré zmiernia potenciálne riziká pre spoločnosť.

V oddelení nákupu budete vždy hľadať najspoľahlivejších dodávateľov, najvyššiu kvalitu a najlepšie ceny - na lokálnych i medzinárodných trhoch. Pôjde predovšetkým o suroviny, diely, komponenty a spotrebný materiál na výrobu produktov, strojov, či podporu služieb - napríklad vybavenie v oblasti IT. K hlavným úlohám patrí sledovanie kvality tovaru, vykonávanie schvaľovacích testov, auditovanie procesov a optimalizácia dodávateľských reťazcov. Medzi ďalšie dôležité aspekty patrí vyhľadávanie spoľahlivých dodávateľov na nových rozvíjajúcich sa trhoch, rozvoj spolupráce s preferovanými dodávateľmi, či optimalizácia kvality a efektivity všetkých dodávok. Budete úzko spolupracovať s internými oddeleniami, vyjednávať ceny a podmienky. Z pohľadu prevádzky a strategického plánovania sa budete podieľať na konsolidácii objemov nákupov pre určité kategórie tovaru v celej spoločnosti za účelom získania lepších cien a tiež riešiť problémy, ktoré vzniknú u dodávateľov.

Vo oblasti výskumu a vývoja budete pracovať v samom srdci nášho úspechu, vytvárať základy pre naše inovatívne výrobky, vyvíjať nové technológie a dlhodobo zabezpečovať vedúcu pozíciu našej spoločnosti. Podľa toho, aký je váš odbor a zameranie, budete pracovať v niektorom z našich vývojových centier v konkrétnej divízii. K dispozícii je vám široká škála oblastí, vrátane nových výrobných a alternatívnych technológií pre pohonné systémy, fotovoltaické systémy a materiály pre akumulátory, mechaniku kvapalných látok a výkonovú elektroniku, vysokofrekvenčné technológie a 3-D design - a toto je len zlomok technických a prírodovedných odborov, v ktorých dosahujeme špičkové výsledky. To, čo môžete s istotou očakávať, je najmodernejšie pracovné prostredie. Vaša práca bude zahŕňať úzku spoluprácu s rôznymi oddeleniami aj s externými vývojovými centrami a oddeleniami vývoja našich zákazníkov.

V oddelení designu navrhujeme technické produkty a testovacie a výrobné zariadenia, ktoré designujeme podľa požiadaviek našich interných oddelení, predovšetkým oddelení výroby a vývoja, častokrát ale aj pre našich zákazníkov. To zahŕňa celú škálu činností, od detailnej konfigurácie jednotlivých mikrokomponentov výrobku, až po kompletný návrh strojného vybavenia pre špeciálne účely. V spolupráci s oddeleniami zaoberajúcimi sa vývojom, konštrukciou, zásobovaním a pod. budete integrovať všetky definované funkcie a požiadavky výroby do finálneho návrhu - aby ste vytvorili spoľahlivý výrobok, ktorý spĺňa všetky požiadavky na kvalitu, náklady a čas.

V oblasti logistiky budete zodpovedať za to, aby tok tovaru, materiálov a informácií prebiehal tak, ako má, a to ako vo vnútri spoločnosti, tak aj vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam, zákazníkom a dodávateľom. Budete napríklad plánovať dodávky surovín na výrobu a zabezpečovať, aby zásoby boli dostatočné, ale nie nadmerné. Alebo môžete koordinovať zasielanie výrobkov zákazníkom a navrhovať a riadiť celé dodávateľské reťazce. Vaša práca bude zahŕňať vývoj stratégií a IT riešení pre zadávanie zákaziek, prepravu, riadenie zásob a výrobu - vždy v spolupráci s rôznymi internými oddeleniami, zákazníkmi, či ďalšími poskytovateľmi služieb.

Na oddelení marketingu budete spolupracovať s ďalšími funkčnými oblasťami - budete pracovať na stratégiách pre vývoj a marketing výrobkov a služieb. Vaše rozhodnutia budú kľúčové pre povedomie o našich značkách v rôznych cieľových skupinách. Okrem toho budete aktívne analyzovať nové obchodné oblasti a vyvíjať optimálne cenové stratégie, dôkladne skúmať nákupné bariéry a navrhovať opatrenia na ich prekonanie. Stručne povedané, vaša úloha bude zásadná pre zabezpečenie toho, aby sa naša snaha sústredila na zákazníkov a to, čo očakávajú.

Oddelenie ľudských zdrojov zodpovedá za to, aby sme mali tých správnych ľudí na správnych miestach, a aby tí neustále rozvíjali seba aj svoje odborné zručnosti. Povaha vašej práce môže byť operatívna, alebo strategického charakteru – či už v otázkach organizačnej štruktúry, zmluvných vzťahov alebo mzdového ohodnotenia. Personalisti sa okrem iného podieľajú na plánovaní zmien v organizácii a jej ďalšom rozvoji, konzultujú všetky otázky z oblasti ľudských zdrojov, spolupracujú s verejnými inštitúciami, odborovými organizáciami, odbornými školami, univerzitami, poskytovateľmi rôznych služieb. Veľmi úzko spolupracujú so všetkými oddeleniami v spoločnosti.

V oblasti manažmentu kvality bude vašou úlohou zabezpečovať, aby si naše výrobky zaslúžili značku Bosch. Budete úzko spolupracovať s mnohými oddeleniami - od vývoja, konštrukcie a výrobu cez logistiku, až po zásobovanie a predaj. Budete tiež udržiavať kontakty so zákazníkmi a dodávateľmi, radiť im v otázkach kvality a garantovať zhodu s požiadavkami noriem kvality. Budete tiež kontrolovať a testovať tovar a výrobky pomocou osvedčených metód overovania kvality. Vykonávanie auditov - ako interných, tak i u dodávateľov - bude ďalšou dôležitou súčasťou vašej práce. Budete analyzovať systémy a procesy z hľadiska ich kvality a vyhodnocovať výsledky kontrol.

Testovaním budete predpovedať, ako sa výrobky, materiály a systémy budú za určitých podmienok správať. Môže to zahŕňať skúmanie toho, ako určitý diel reaguje na vysoké teploty alebo ako puzdro, v ktorom je uložený nejaký komponent, reaguje na vysoký tlak, možno budete skúmať dynamiku systémov s viacerými telesami, interakciu medzi riadiacimi jednotkami a senzormi alebo pohonmi, rozloženie poľa v elektromagnetických komponentoch alebo riadenie nejakého procesu. Tieto podmienky budete simulovať pomocou počítačových programov a výsledky budú použité pri vývoji algoritmov a štatistických modelov pre ich ďalšie úpravy. Budete nezávisle zhromažďovať dáta relevantné pre simuláciu, napríklad údaje o vlastnostiach materiálu alebo konkrétnych podmienkach prostredia u zákazníka. Následne budete pomáhať validovať simulačné modely pomocou merania a testov. Použitím simultánnych technických metód budete pracovať na rozhraní medzi vývojom, dizajnom, aplikáciami, testovaním a výrobou.

Technický predaj je dôležitým článkom nášho podnikania. Obchodní zástupcovia komunikujú so zákazníkmi a budujú s nimi dlhodobé vzťahy. Sú v neustálom kontakte s ľuďmi z oblasti zásobovania, vývoja, projektového manažmentu, marketingu či manažmentu kvality. Okrem poskytovania technickej a obchodnej podpory existujúcim projektom, sa vo veľkej miere venujú aj novým obchodným aktivitám. K ďalším kľúčovým úlohám obchodníkov patrí rozvíjanie predajných stratégií, či spolupráca na stanovovaní cien pre daný trh, výrobok alebo službu a v neposlednom rade predaj produktov našim zákazníkom.

Oddelenie firemnej komunikácie a PR zohráva dôležitú úlohu v tom, aké povedomie o spoločnosti má verejnosť aj naši zamestnanci. Na pozíciách v PR budete poskytovať kolegom najnovšie informácie a komunikovať rôzne strategické otázky. Budete sa podieľať na vytváraní pozitívneho obrazu o spoločnosti. Budete zabezpečovať konzistentnú a vecnú komunikáciu, od letákov až po webové stránky. Budete dodávať dôležité informácie do médií, budovať sieť kontaktov, aby ste na nich mohli stavať dôveryhodné vzťahy so zákazníkmi, obchodnými partnermi a novinármi. Čaká vás úzka spolupráca s vedením spoločnosti a rôznymi oddeleniami, ktorým budete sprostredkovávať služby reklamných agentúr, veľkoformátových tlačiarní a veľa iných partnerov.

Budete zodpovedať za úspešný obchod v konkrétnom regióne. Na tejto pozícii budete plánovať a koordinovať finančné a obchodné aspekty predaja, zabezpečovať, aby boli splnené ciele stanovené pre predaj a zisky – či už priamo v teréne alebo z vedúcej pozície. Najdôležitejšie úlohy budú získavanie nových zákazníkov, vyjednávanie obchodných zmlúv, rozvíjanie ziskovej cenovej politiky a následne koordinácia nevyhnutných logistických procesov. Navyše budete neustále sledovať trh a konkurenciu a rozvíjať vhodné predajné stratégie, budovať vzťahy so zákazníkmi a podporovať prítomnosť našich značiek v regióne - napríklad na výstavách alebo veľtrhoch distribútorov. V neposlednom rade budete spolupracovať s ďalšími divíziami a oddeleniami vo veciach ako produkt management, marketing, či analýza rozpočtových odchýlok a splatnosti pohľadávok.

V oblasti priemyselného predaja sa sústredíme predovšetkým na veľké prevádzky, fabriky a projekty. Na pozícii v tomto oddelení sa budete sa starať o kľúčových zákazníkov a riadiť celé projekty - od vypracovania cenových ponúk až po poskytovanie popredajnej podpory. Okrem toho budete analyzovať trh a systematicky sledovať trendy, identifikovať nové predajné príležitosti a implementovať stratégie pre zvýšenie našej prítomnosti na trhu. Vaše povinnosti budú zahŕňať vyjednávania o cenách, koordináciu nových projektov, podporu marketingu a školenia obchodných zástupcov.

Štyri obchodné oblasti, jeden cieľ: Vytvárať budúcnosť

Bosch je lídrom v oblasti technológií a služieb. V ktorých oblastiach sa môžete aj vy podieľať na najväčších technologických inováciách?

Kde budete pracovať?

Pozrite sa, kde sa nachádza vaša nová práca.

Rôznorodá skupina drží vo vzduchu šatky s nápisom “Join the Team” a ukazuje na prázdnu kancelársku stoličku.

Pracovné príležitosti po celom svete

Bosch je globálna značka, preto môžete svoje kariérne plány a sny realizovať v ktorejkoľvek z našich prevádzok. Pozrite sa na voľné pracovné miesta vo svete a nájdite si také, ktoré vám bude najviac vyhovovať.

Rôznorodá skupina drží vo vzduchu šatky s nápisom “Join the Team”. Jedna osoba vyzýva ľudí, aby sa pridali k skupine.

Work #LikeABosch — mám záujem o prácu

Zdieľať toto na: