Preskočiť na hlavný obsah
Bosch Slovensko
Bosch vo svete

Stručný prehľad Bosch Group

Bosch Group vo svete

Čím sa zaoberáme

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,5 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov.

Stručný prehľad spoločnosti Bosch

Predaj, zamestnanci, lokality — stručný prehľad kľúčových čísel a značiek

Tržby, pracovníci, lokality — stručný prehľad faktov a značiek Bosch Group.

Publikácie

Aktuálne informácie o spoločnosti Bosch si môžete stiahnuť vo forme PDF súboru tu.

Obal Bosch dnes

Bosch dnes

Všetko, čo potrebujete vedieť o spoločnosti Bosch v zrozumiteľnom a stručnom formáte.

Obal Výročnej správy spoločnosti Bosch za rok 2020

Výročná správa za rok 2020 (EN)

Profil spoločnosti a Výročná správa za rok 2020

Oblasti, v ktorých podnikáme

Obchodná oblasť Mobility Solutions Tu môžete vidieť garáž Mercedes-Benz Múzea v Štuttgarte. Jedná sa o prvé miesto na svete s automatickým parkovaním od spoločnosti Bosch: parkovacia služba bez vodiča.

Mobility Solutions

Mobility Solutions

Oblasť Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou skupiny Bosch a na celkovom obrate sa podieľa 59 percentami. Spoločnosť Bosch je jedným z popredných dodávateľov v automobilovom priemysle. Divízia pritom sleduje víziu udržateľnej, bezpečnej a fascinujúcej mobility budúcnosti. Ako dodávateľ originálneho automobilového vybavenia má spoločnosť Bosch veľmi široké spektrum činností, ktoré organizačne pokrývajú obchodné oblasti Powertrain Solutions, Chassis Systems Control, Electrical Drives, Automotive Electronics, Automotive Steering a od začiatku roka 2021 novozaložená obchodná oblasť Cross-Domain Computing Solutions. Medzi ďalšie obchodné divízie mimo originálneho vybavenia patrí Automotive Aftermarket s náhradnými dielmi, poskytovateľ služieb Connected Mobility Solutions a Bosch eBike Systems. Disponujeme tiež činnosťami v oblasti jednostopových, úžitkových vozidiel a terénnych vozidiel a poskytujeme tiež inžinierske služby. Prevratné zmeny v automobilovom priemysle sa v spoločnosti Bosch odrážajú najmä v ďalšom vývoji technologicky neutrálnych pohonov, vrátane syntetických palív. V oblasti elektromobility, vrátane palivových článkov, investovala spoločnosť Bosch iba v roku 2020 približne 500 miliónov Eur. Spoločnosť Bosch tiež sústavne vyvíja asistenčné systémy pre vodiča na úrovniach automatizácie 1 až 2, pracuje aj na systémoch "Highway Assist – hands free" a vyvíja automatickú jazdu podľa takzvaných úrovní SAE 3 a 4. S divíziou Cross-Domain Computing Solutions sa spoločnosť Bosch pripravuje na meniace sa požiadavky na rýchlo rastúcom trhu softvérovo náročných elektronických systémov v automobilovom priemysle.

Obchodná oblasť Mobility Solutions Tu môžete vidieť garáž Mercedes-Benz Múzea v Štuttgarte. Jedná sa o prvé miesto na svete s automatickým parkovaním od spoločnosti Bosch: parkovacia služba bez vodiča.
Obchodná oblasť Priemyselná technika Takto bude vyzerať továreň budúcnosti: Bosch Rexroth zabezpečuje továrňam komplexnú kontektivitu.

Priemyselná technika

Priemyselná technika

Vo fiškálnom roku 2020 generovala obchodná oblasť Priemyselná technika 7 percent z celkového obratu skupiny Bosch. Oblasť Priemyselná technika zahŕňa divíziu Drive and Control Technology – špecialistu na pohonné a riadiace technológie pre efektívny a silný pohyb strojov a zariadení všetkých typov a veľkostí. Divízia disponuje skúsenosťami z globálnych aplikácii v trhových segmentoch mobilnej aplikácie, konštrukcie zariadení a inžinierstva ako aj automatizácie výrobných procesov. Vďaka inteligentným komponentom, prispôsobeným systémovým riešeniam a službám vytvára divízia Drive and Control Technology podmienky plne prepojiteľné aplikácie. Divízia ponúka svojim zákazníkom hydrauliku, elektrickú pohonnú a riadiacu techniku, prevodovú techniku a lineárnu a montážnu technológiu, vrátane softvéru a rozhraní k Internetu vecí. Spoločnosť Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH, prevažne interný poskytovateľ systémov pre montážne systémy spoločnosti Bosch, vyvíja flexibilné, škálovateľné montážne koncepcie, riešenia šité na mieru v oblasti skúšobných a výrobných technológií a súvisiacich služieb. Ďalšou súčasťou priemyselnej technológie je produktová oblasť Prepojený priemysel Bosch, ktorá s ohľadom na Priemysel 4.0 vyvíja softvérové riešenia a riadi projekty pre interných a externých zákazníkov.

Obchodná oblasť Priemyselná technika Takto bude vyzerať továreň budúcnosti: Bosch Rexroth zabezpečuje továrňam komplexnú kontektivitu.
Obchodná oblasť Spotrebný Tovar Tu môžete vidieť použitie profesionálneho čistiaceho kotúča Bosch Professional X-LOCK Cleaning Disc.

Spotrebný tovar

Spotrebný tovar

Obchodná oblasť Spotrebný tovar sa v roku 2020 podieľala 26 percentami na celkovom obrate skupiny Bosch. Patrí sem divízia Elektrické náradie ako dodávateľ elektrického a záhradného náradia, jeho príslušenstva a meracej techniky. Divízia má širokú paletu výrobkov zameraných ako na profesionálnych užívateľov v oblasti remesiel a priemyslu, tak na kutilov. Zameriava sa na výkonné akumulátorové zariadenia a stále častejšie aj na konektivitu. Hlavnými piliermi divízie Elektrické náradie je vysoká inovačná sila, ďalšia digitalizácia, silné značky, neustále rozširovanie online obchodovania a obchodná expanzia v rozvíjajúcich sa krajinách. "Užívateľská skúsenosť", tj. zameranie na potreby užívateľov pri vývoji výrobkov a služieb, je pritom rozhodujúcim faktorom úspechu. Súčasťou oblasti Spotrebného tovaru je tiež spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH, ktorá ponúka celý rad moderných, energeticky úsporných a stále viac prepojených domácich spotrebičov. Portfólio produktov siaha od práčok a bubnových sušičiek, cez chladničky, mrazničky, sporáky, rúry a digestory a umývačky riadu, až po malé spotrebiče, ako sú vysávače, kávovary a kuchynské stroje. Divízia BSH domáce spotrebiče sa spolieha na inovácie výrobkov, ponuku konektivity a rozširovanie digitálnych obchodných modelov. Vďaka inteligentnej technológii Home Connect ponúka BSH domáce spotrebiče ekosystém s digitálnou platformou pre domáce spotrebiče a spolupracuje s veľkým počtom partnerov. Priamy kontakt so spotrebiteľom sa má ďalej rozšíriť prostredníctvom možností digitalizácie.

Obchodná oblasť Spotrebný Tovar Tu môžete vidieť použitie profesionálneho čistiaceho kotúča Bosch Professional X-LOCK Cleaning Disc.
Obchodná oblasť Energetika a technika budov. Tu vidíte mobilného bezpečnostného asistenta Bosch spexor.

Energetika a technika budov

Energetika a technika budov

Vo fiškálnom roku 2020 generovala obchodnú oblasť Energetika a technika budov 8 percent z celkového obratu skupiny Bosch. Pridružená divízia Building technologies má dve obchodné časti: globálny obchod s výrobkami pre bezpečnostné a komunikačné riešenia a regionálny obchod so systémovou integráciou, ktorý vo vybraných krajinách ponúka riešenia a služby šité na mieru pre zabezpečenie, energetickú účinnosť a automatizáciu budov. Obe jednotky sa zameriavajú na komerčné budovy a projekty v oblasti infraštruktúry. Portfólio obchodu s výrobkami zahŕňa kamerové systémy, zabezpečovacie systémy, požiarne a hlasové poplašné systémy, systémy pre kontrolu prístupu a tiež profesionálne audio a konferenčné systémy. Divízia Tepelná technika ponúka svojim zákazníkom po celom svete riešenie pre vykurovanie a klimatizáciu, prípravu teplej vody a decentralizované riadenie energie. Do obchodného portfólia patria systémy vykurovania a klimatizácie, ako aj energetický manažment obytných budov, príprava teplej vody a obchod s komerčnými a priemyselnými systémami vykurovania a klimatizácie. Zásluhou rastúcich požiadaviek na znižovanie emisií CO2 nadobúda elektrifikácia a obnoviteľná energia stále väčšiu dôležitosť. Tu sa divízia okrem zvýšenia efektivity existujúcich produktov a zvýšenia sieťovej kapacity zariadenia zameriava na inovácie. Divízia Global Service Solutions spoločnosti Bosch ponúka obchodné procesy a služby predovšetkým zákazníkom v automobilovom, finančnom a logistickom sektore a tiež informačným a komunikačným technológiám. Spoločnosť Robert Bosch Smart Home GmbH ponúka sieťové riešenia pre domácnosti, ktoré sú ovládateľná pomocou mobilnej aplikácie

Obchodná oblasť Energetika a technika budov. Tu vidíte mobilného bezpečnostného asistenta Bosch spexor.

Vlastnícka štruktúra a organizácia

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú nezávislosť skupiny Bosch. Umožňuje spoločnosti plánovať dlhodobo a investovať do významných projektov budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent kapitálových podielov v spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní všeobecne prospešná spoločnosť Robert Bosch Stiftung GmbH. Zostávajúce akcie drží firma rodiny Bosch a spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinu hlasovacích práv vlastní spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorý vykonáva podnikateľskú funkciu akcionára.

Nadácia Roberta Boscha

Kancelárska budova nadácie Robert Bosch Stiftung a dom v Štuttgarte, kde kedysi býval Robert Bosch

Od svojho založenia v roku 1964 pokračovala nadácia Roberta Boscha vo všeobecne prospešnom záväzku svojho zakladateľa. Svojím financovaním prispieva k vývoju životaschopných riešení spoločenských výziev. Za týmto účelom realizuje vlastné projekty, vstupuje do aliancií s partnermi a podporuje iniciatívy tretích strán. Svoju prácu financuje nadácia z dividend, ktoré dostane ako partner v spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Kontaktujte nás

Tešíme sa na vaše otázky.

Pošlite nám správu

Chatujte s nami!

Máte otázky alebo nápady na zlepšenie? Spojte sa s nami. Môžete nás kontaktovať v pracovných dňoch Po-Pi v čase 9:00 – 17:00.