Preskočiť na hlavný obsah
Bosch Slovensko

Pobočka Robert Bosch spol. s. r.o.

Bosch Slovakia

Prepojená budova 21.storočia

Pozrite sa na našej interaktívnej mape novo zrekonštruovanej budovy slovenskej pobočky spoločnosti Bosch, ako môže vyzerať prepojená budova 21. storočia.

Interaktívna mapa

Ochrana ovzdušia

V zmysle § 34 odsek (2), písmeno j) Zákona o ochrane ovzdušia č. 146/2023 Z. z., informujeme verejnosť, že spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o., je prevádzkovateľom stredného zdroja znečisťovania ovzdušia na prevádzke Ambrušova 4 v Bratislave. Na prevádzke v Bratislave sa nachádza stredný zdroj znečisťovania ovzdušia - kotolňa, ktorú spoločnosť prevádzkuje. Aktuálne údaje vypustených emisií za rok 2023 v tonách sú: TZL: 0,000131; SO2/SOx: 0,000016; NOx ako NO2: 0,002555; CO: 0,001032; TOC: 0,000172 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia - plynová kotolňa podlieha Periodickým oprávneným meraniam emisií na zdroji. Posledné meranie bolo vykonané 5.6.2023 oprávnenou spoločnosťou MM Team s.r.o. výsledky merania v prílohe.

Aktuálna správa z merania

Aktuálna správa z merania

.

Zdieľať toto na: