Preskočiť na hlavný obsah
Bosch Slovensko

Právne informácie

Pre používateľov internetových stránok Robert Bosch, spol. s r. o.

Copyright (©)

Všetok obsah týchto webových stránok (najmä text, obrázky, grafika, zvuk, animácie a videá) a jeho umiestnenie na webových stránkach spoločnosti Bosch je chránené autorskými právami a ďalšími ochrannými zákonmi. Je zakázané obsah týchto webových stránok kopírovať, šíriť, meniť či umožňovať prístup k nim akejkoľvek tretej osobe s cieľom komerčného využitia bez súhlasu príslušného vlastníka týchto práv.

Ochranné známky

Ak nie je uvedené inak, sú ochranné známky použité na našich stránkach duševným vlastníctvom spoločnosti Robert Bosch GmbH, Nemecko.

Povolenie

Prostredníctvom týchto webových stránok sa neudeľuje žiadne povolenie na užívanie duševného vlastníctva (najmä patentov, značiek a autorských práv) spoločností skupiny Bosch Group (Bosch) a ani žiadnych tretích strán.

Informácie o riešení sporov online

Európska komisia založila platformu na riešenie sporov online (RSO). Táto platforma má slúžiť ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov súvisiacich so zmluvnými záväzkami vzniknutými zo zmlúv o predaji tovaru a služieb online.

Túto platformu zabezpečuje http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Robert Bosch GmbH sa nezúčastní konania o riešení sporov pred spotrebiteľskými arbitrážnymi súdmi.