Preskočiť na hlavný obsah
Bosch Slovensko
Životné prostredie

Bosch bude do roku 2020 klimaticky neutrálny

Vývoj, výroba a správa klimaticky neutrálnym spôsobom

Carbon neutrality by 2020

Vývoj, výroba a správa klimaticky neutrálnym spôsobom

Na pozadí rastúcich výziev spojených so zmenou klímy sme si stanovili nový, výrazne ambicióznejší cieľ ochrany klímy:

Od roku 2020 chceme, aby emisie v našej priamej sfére vplyvu (Scope 1 a 2) boli celosvetovo neutrálne. Do roku 2030 by následne malo byť dosiahnuté ďalšie zlepšenie v zmysle ochrany klímy prostredníctvom za týmto účelom používanej kvality opatrení.

Bosch CO2
Dr. Volkmar Denner

Nestačí len dúfať v ochranu klímy. Spoločnosti by mali v krátkodobom horizonte zvážiť CO2 neutralitu.

DR. VOLKMAR DENNER, PREDSEDA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Náš prístup

Dôraz je kladený predovšetkým na energetickú účinnosť a vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, pretože práve tu ležia základné páky k dosiahnutiu nášho cieľa v oblasti klímy. Do roku 2030 chce Bosch ušetriť 1,7 TWh energie a generovať 400GWh svojich energetických potrieb z obnoviteľných zdrojov. Za účelom financovania príslušných opatrení schválilo vedenie spoločnosti Bosch dodatočný ročný rozpočet vo výške 100 miliónov EUR na roky 2018 až 2030.

Graf

Prostredníctvom zelenej elektriny a novej čistej energie (New Clean Power) zvyšujeme kvalitu našej neutrality

Bosch Mexico

Dôležitým základným bodom pre dosiahnutie CO2 neutrality pre spoločnosť Bosch je nákup zelenej elektriny s príslušným dôkazom o pôvode súčasných výrobných zariadení pre obnoviteľné zdroje energie. Tu chceme do roku 2030 sústavne zvyšovať kvalitu opatrení a spoliehať sa hlavne na „New Clean Power“, tzn. exkluzívne dlhodobé zmluvy o dodávkach s investormi novo zriaďovaných zdrojov pre výrobu obnoviteľnej energie (napr. veterné elektrárne alebo fotovoltaické parky). Takto Bosch ďalej prispieva k ochrane klímy, pretože tieto nové systémy budú vybudované len vďaka našej angažovanosti. 

Kompenzačné opatrenia sú pre nás dočasným riešením

Treťou pákou pre dosiahnutie nášho cieľa v oblasti klímy sú kompenzačné opatrenia (uhlíkové kredity). Tie sú nevyhnutné na vyrovnanie emisií CO2 zo spaľovacích procesov (vykurovanie, procesné teplo). V krajinách, kde vyššie opísané páky nie sú pre CO2 neutralitu (napr. nákup zelenej elektriny je možný len obmedzene) k dispozícii v dostatočnej miere, sú rovnako nutné kompenzačné opatrenia. Pri výbere projektov sa riadime veľmi vysokými štandardmi, ako je napr. zlatý štandard. Okrem toho sme sa pripojili k Aliancii pre rozvoj a klímu Spolkového ministerstva pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (BMZ).

Rainforest
Torsten Kallweit

Energetická účinnosť a obnoviteľná vlastná výroba sú nevyhnutnými pákami pre dosiahnutie našej CO2 neutrality.

TORSTEN KALLWEIT, RIADITEĽ EHS A UDRŽATEĽNOSTI

Otázky a odpovede týkajúce sa CO2 neutrality v spoločnosti Bosch

Bosch je prvou veľkou priemyslovou spoločnosťou, ktorá do roku 2020 celosvetovo plne zrealizuje CO2 neutralitu. Spoločnosť Bosch sa zameriava na zlepšenie energetickej účinnosti svojich závodov a budov. To nám umožňuje dlhodobo znižovať spotrebu energie a šetriť zdroje. Bosch taktiež zvyšuje investície do obnoviteľných zdrojov energie a do „novej čistej energie“ („New Clean Power“). 

Neutralita zahŕňa vlastnú výrobu, administratívu a výskum. Zahrnuté sú emisie CO2, ktoré sú výsledkom spaľovania fosílnych palív, ako je benzín, nafta, olej, zemný plyn a uhlie, ako aj všetkých procesných plynov (napr. zváranie) spoločnosti (Scope 1). Zahrnuté sú aj nepriame emisie CO2 zo spotreby energie vo forme elektriny, diaľkového vykurovania alebo pary (rozsah 2).

Už nie je doba dlhých oznámení. V roku 2007 sme začali systematicky znižovať našu uhlíkovú stopu. Vďaka týmto prípravám už od roku 2020 nezanechávame uhlíkovú stopu, a tým poskytujeme významný a nevyhnutný prínos. Dúfame, že ostatné naše ambiciózne plány budú nasledovať. Preto to teraz komunikujeme.

Nezanechať žiadnu uhlíkovú stopu znamená nemať žiadny negatívny dopad na koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére. Ako priemyslová spoločnosť bude Bosch aj naďalej emitovať CO2. To je na mnohých miestach nevyhnutné. Ale: Do roku 2020 neutralizujeme všetky naše emisie CO2.

Zdieľať toto na: