Preskočiť na hlavný obsah
Bosch Slovensko
História spoločnosti

Autá a obdobie rokov 1926–1945

Na tomto obrázku sú pracovníci pri odlievaní ľahkého kovu v r. 1942.

Firma Bosch sa vyrovnávala s rýchlosťou hospodárskej krízy a diktátom národného socializmu pomocou sily inovácií a vytrvalosťou, až kým so sebou II. svetová vojna opäť nepriniesla obrovské výzvy.

Kresba chladničky s logom Bosch v popredí

Naftové vstrekovacie čerpadlo — druhý pilier

Po mnohých rokoch práce dozreli v roku 1927 plody inovácií a trvajú až dodnes — naftové vstrekovacie čerpadlo. Bola to reakcia firmy Bosch na ďalší vývoj dieselových motorov, ktoré na rozdiel od benzínových nevyžadovali magnetické zapaľovanie. Prvé naftové vstrekovacie čerpadlá sa objavili na trhu v roku 1936 a najskôr sa používali iba v nákladných vozidlách.

Naftové vstrekovacie čerpadlo.
Naftové vstrekovacie čerpadlo.
Závod vo Feuerbachu zostáva domovom pre výrobu dieselovej techniky až do dnešného dňa. Na obrázku je zobrazený pracovník, ktorý vŕta kryt pre čerpadlo, r. 1935.
Závod vo Feuerbachu zostáva domovom pre výrobu dieselovej techniky až do dnešného dňa. Na obrázku je zobrazený pracovník, ktorý vŕta kryt pre čerpadlo, r. 1935.
/

Viac strún v luku — nové oblasti podnikania

Veľká kríza v nemeckom automobilovom priemysle prinútila spoločnosť Bosch, dodávateľa automobilových komponentov, aby od roku 1926 zmenila portfólio svojich produktov. Toto bolo inšpiráciou pre aplikovanie kombinácie stratégií, ktoré sa osvedčili už v minulosti — zlepšovanie produktov a ich vývoj až po fázu sériovej výroby, napríklad elektrického náradia a tepelnej techniky, spolu so snahami v úplne nových oblastiach, akými bola rádiová a televízna technika.

Chladnička Bosch uvedená na trh v r. 1933 mala byť cenovo dostupná pre viac domácností.
Chladnička Bosch uvedená na trh v roku 1933 mala byť cenovo dostupná pre viac domácností.
Počúvať hudbu počas cestovania už nebolo iba nepolapiteľným snom potom, čo inžinieri firmy Bosch a Blaupunkt doviedli v roku 1932 prvé autorádio v Európe do fázy sériovej výroby.
Počúvať hudbu počas cestovania už nebolo iba nepolapiteľným snom potom, čo inžinieri firmy Bosch a Blaupunkt doviedli v roku 1932 prvé autorádio v Európe do fázy sériovej výroby.
Spoločnosť Bosch založila súčasnú divíziu v roku 1932 po akvizícii odboru pre tepelnú techniku Huga Junkersa.
Spoločnosť Bosch založila súčasnú divíziu v roku 1932 po akvizícii odboru pre tepelnú techniku Huga Junkersa.
/

Elektrické náradie

Pri práci s príklepovou vŕtačkou Bosch. (r. 1936)

Strojčeky na strihanie vlasov a príklepové vŕtačky

Hermann Steinhart, inžinier spoločnosti Bosch, sa v roku 1927 vo svojej testovacej dielni stretol s prístrojom, ktorý ho okamžite fascinoval. „Forfex“ mal vo svojej rúčke zabudovaný motor. Táto skutočnosť otvorila cestu množstvu nových príležitostí. Steinhartove oddelenie najskôr priviedlo Forfex do fázy sériovej výroby a následne niekoľko rokov vyvíjalo koncept prvých príklepových vŕtačiek. Ako testovacie zariadenia využíval tím výrobné zariadenia v závodoch Bosch.

Foto: Pri práci s príklepovou vŕtačkou Bosch (r. 1936)

Dokonalosť pri spolupráci — výroba so silným partnerom

Takmer po desiatich rokoch po skončení vojny vzrástli zahraničné tržby celkovo iba na úroveň 34 percent. Vysoké náklady na prepravu a colné bariéry priviedli spoločnosť Bosch k tomu, aby vyskúšala alternatívne riešenia. Vo Francúzsku, Veľkej Británii a Taliansku sa začalo hľadanie partnerov, ktorí by zabezpečili miestnu výrobu, a v Austrálii a Japonsku vyrábali partnerské firmy výrobky pod licenciou spoločnosti Bosch. Do roku 1932 vzrástli zahraničné tržby na 55 percent.

V roku 1931 spoločnosť Bosch založila spoločný podnik s miestnym dodávateľom pre automobilový priemysel, firmou C.A. Vandervell, ktorá mala výrobnú základňu v Londýne, čím sa zabezpečili dodávky pre trh vo Veľkej Británii.
V roku 1931 spoločnosť Bosch založila spoločný podnik s miestnym dodávateľom pre automobilový priemysel, firmou C.A. Vandervell, ktorá mala výrobnú základňu v Londýne, čím sa zabezpečili dodávky pre trh vo Veľkej Británii.
August Hoette, manažér firmy Robert Bosch Supply and Service Pty Ltd. v Melbourne, tiež začal vyrábať zapaľovacie sviečky v Austrálii s licenciou firmy Bosch.
August Hoette, manažér firmy Robert Bosch Supply and Service Pty Ltd. v Melbourne, tiež začal vyrábať zapaľovacie sviečky v Austrálii s licenciou firmy Bosch.
/

FESE

Domáci televízny prijímač FESE (r. 1938)

Priekopnícka technika

Spolu so škótskym priekopníkom v oblasti televízie, Johnom Logie Bairdom a firmami Zeiss Ikon a Loewe, založila firma Bosch v roku 1929 akciovú spoločnosť Fernseh AG (FESE). Roky výskumu konečne priniesli prvé výrazné úspechy. FESE dodala prvé elektronické nahrávacie zariadenia pre olympijské hry v Berlíne v roku 1936 a v tom istom roku predstavila prvé „domáce televízne prijímače“. Počas vojny bolo spoločnosti FESE nariadené, aby slúžila vojenským účelom a pomohla vyvinúť bombu so zabudovanou kamerou, pomocou ktorej by ju bolo možné riadiť na diaľku prostredníctvom televízneho obrazu. Koniec vojny zastavil tento projekt ešte počas jeho úvodnej fázy.

Foto: Domáci televízny prijímač FESE (r. 1938)

Kresba pracovníka pri stroji.

Benzínové vstrekovanie pre letecké motory a televízna technika

Prevzatie moci národnými socialistami znamenalo vážne výzvy aj pre firmu Bosch. Režim si objednal výskum a vývoj technológie vstrekovania benzínu do leteckých motorov a inicioval výstavbu nových závodov. Stredobodom vojenského záujmu sa stala najmä televízna technika. V roku 1939 dosiahli zahraničné tržby spoločnosti iba deväť percent.

Napriek tomu, že sa národní socialisti usilovali o politiku hospodárskej samostatnosti, firma Bosch neprestávala predávať svoje výrobky na celom svete, napríklad v Tianjine v Číne na tomto obrázku. (r. 1938)
Napriek tomu, že sa národní socialisti usilovali o politiku hospodárskej samostatnosti, firma Bosch neprestávala predávať svoje výrobky na celom svete, napríklad v Tianjine v Číne na tomto obrázku. (r. 1938)
Benzínové vstrekovacie čerpadlo Bosch v leteckom motore. (r. 1941)
Benzínové vstrekovacie čerpadlo Bosch v leteckom motore. (r. 1941)
/

Zbrojenie a nútená práca

So začiatkom II. svetovej vojny firma Bosch opäť zmenila orientáciu svojich prevádzok na zbrojársku výrobu. Vojsko bolo v tom čase veľmi silne motorizované a preto spoločnosť dostala povolenie pokračovať v aktivitách týkajúcich sa automobilového priemyslu. Rovnako ako v celom priemysle v Nemecku, pracovníkov povolaných do vojenskej služby nahradili robotníci z okupovaných území vykonávajúci nútené práce, pričom niektorí z nich boli nútení žiť a pracovať v neľudských podmienkach.

Spracovanie surových materiálov pre výrobu sa začalo v hutných závodoch vo Feuerbachu v roku 1909. Na tomto obrázku sú pracovníci pri odlievaní ľahkého kovu v roku 1942.
Spracovanie surových materiálov pre výrobu sa začalo v hutných závodoch vo Feuerbachu v roku 1909. Na tomto obrázku sú pracovníci pri odlievaní ľahkého kovu v roku 1942.
Robotníčky pri výrobe zapaľovacích cievok v stuttgartskom závode. (r. 1944)
Robotníčky pri výrobe zapaľovacích cievok v stuttgartskom závode. (r. 1944)
/

Odpor a ochrana Židov

Manažment spoločnosti Bosch na druhej strane aktívne podporoval odpor voči režimu národného socializmu. Hlavným predstaviteľom bol Carl Friedrich Goerdeler, ktorý bol vymenovaný za poradcu spoločnosti. Spoločnosť tiež poskytla zamestnanie prenasledovaným Židom, aby ich zachránila od deportácie do koncentračných táborov, alebo im poskytla finančnú pomoc, ktorá im pomohla emigrovať.

V roku 1970 udelil izraelský veľvyslanec Idan Avner (v strede) Hansovi Walzovi (vľavo), manažérovi spoločnosti Bosch, ocenenie „Spravodliví medzi národmi“ v mene izraelského centra Yad Vashem za jeho úsilie pomáhať prenasledovaným Židom počas obdobia nacizmu.
V roku 1970 udelil izraelský veľvyslanec Idan Avner (v strede) Hansovi Walzovi (vľavo), manažérovi spoločnosti Bosch, ocenenie „Spravodliví medzi národmi“ v mene izraelského centra Yad Vashem za jeho úsilie pomáhať prenasledovaným Židom počas obdobia nacizmu.

Koniec

Spojenci počas vojny opakovane bombardovali výrobné zariadenia spoločnosti Bosch. Robert Bosch nebol svedkom toho, ako boli jeho závody zrovnané so zemou, keďže zomrel v roku 1942. Svojim nástupcom po sebe zanechal jasné inštrukcie ako riadiť podnik, ktorý nesie jeho meno.

Počas leteckého útoku v roku 1944 boli zničené veľké časti hutného závodu vo Feuerbachu. Výroba sa postupne presunula do vidieckych oblastí.
Počas leteckého útoku v roku 1944 boli zničené veľké časti hutného závodu vo Feuerbachu. Výroba sa postupne presunula do vidieckych oblastí.
Továrenská veža, ktorá bola symbolom spoločnosti Bosch, sa zrútila po hroznom bombovom útoku v septembri 1944.
Továrenská veža, ktorá bola symbolom spoločnosti Bosch, sa zrútila po hroznom bombovom útoku v septembri 1944.
/